Informatieformulieren opstellen

Voor elke afspraak gemaakt via de plugin betreffende een bepaald onderwerp, kunnen specifieke vragen worden gesteld aan de klant. Deze vragen helpen u om een beter idee te krijgen van de behoeften van de klant. Zo kunt u de afspraak beter voorbereiden en optimaliseren voordat de afspraak plaats vindt.

U kunt de vragen die worden gesteld in een informatieformulier opstellen en aanpassen met behulp van de dynamische FormBuilder.

Hoe informatieformulieren opstellen:

  1. Ga naar Bedrijf > Onderwerpen
  2. Klik op het onderwerp waarvoor u een formulier wenst te maken
  3. Klik op 'Bewerk formulier' aan de rechterkant
  4. In deze FormBuilder kan u de gewenste elementen (vragen) simpelweg slepen en plaatsen in uw formulier aan de linkerkant.

    forms_nl.gif  5. Klik op een geplaatst element om de details in te stellen. Zie hieronder: "Details van een geplaatst element instellen".

  6. Klik op 'Wijzigingen opslaan'.

Opmerking: Om de positie van het element te veranderen, klikt u op het drievoudig streepje aan de linkerzijde van het element en sleept u deze naar de gewenste locatie.  

 

 

Details van een geplaatst element instellen

Voor elk element kunnen details gespecifieerd worden.

Toon Label
Toon de titel van een vraag. 

Verplicht
Vink dit vakje aan om de vraag verplicht te maken voor de klant. Dit geldt niet voor een agent.

Toon helptekst
Vink dit vakje aan om de helptekst weer te geven.

Label
De titel van de vraag die de klanten te zien krijgen bij het invullen van een formulier via de plugin.

Help Tekst
Een kleinere tekst naast de label tekst om wat meer informatie te geven.

Mogelijke waarden
Hier kunt u mogelijke vaste antwoorden ingeven waaruit de klant kan kiezen.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen