Standaard planningsregels toepassen en afwijken van de standaard planningregels

Als u uw tijdslot voor een bepaalde locatie activeert, worden de standaard planningsregels voor dat tijdslot geactiveerd. De standaard planningsregels worden ingesteld door uw officemanager. In de standaard planningsregels heeft uw office manager bepaald aan welk onderwerp u gekoppeld bent en via welk kanaal u deze specifieke diensten aanbiedt.


U dient zich te richten tot uw manager om de standaard planningsregels voor uw kantoor te kennen.


Afwijken van de standaard planningsregels

Indien overeengekomen met uw organisatie is het mogelijk om af te wijken van de planningsregels die uw office manager heeft opgesteld. U kunt ook aangeven op welke locatie u in een timeslot gaat werken.

1. U moet beslissen op welke locatie u gaat werken binnen het geselecteerde tijdsbestek.
2. U deactiveert de schakelaar "standaard planningsregels".
3. U "voegt onderwerpen toe" voor de gewenste tijdspanne7.JPGWanneer u op "onderwerpen toevoegen" klikt, verschijnt er een pop-upscherm waarin u de onderwerpen kunt selecteren die u in dat tijdsbestek wilt behandelen, gewoon door op de onderwerptitel te klikken.
De geselecteerde onderwerpen worden gemarkeerd zoals in de onderstaande schermafbeelding:

8.JPG

Wanneer u op SAVE drukt, kunt u nog meer in detail treden.
De geselecteerde onderwerpen kunnen op verschillende manieren worden aangeboden. Als medewerker kunt u per onderwerp zelf bepalen welk kanaal u wilt aanbieden.

Vergaderingsvormen

Er zijn 4 vergaderingsvormen die Skedify aanbiedt:

  1. Kantoorvergadering
  2. Telefonische vergadering
  3. Video
  4. Vergadering "On Location", dat wil zeggen op een andere plaats dan uw kantoor.

Het hangt af van uw organisatie of alle vergadertypes geactiveerd zijn en bovendien welke vergaderingstypes uw officemanager voor een specifieke locatie heeft geactiveerd.

Nb: Het kan bijvoorbeeld heel normaal zijn dat de organisatie "Telefoon" als vergadertype heeft geactiveerd, maar de office manager heeft besloten dat er geen geschikte plaats is om die eigenlijke telefoongesprekken te voeren.

9.JPG
Als u een type vergadering wilt uitschakelen voor een bepaald onderwerp (1) , klik dan op het icoontje zodat het rood wordt(2).
Wanneer de pictogrammen grijs zijn, is het vergadertype niet toegestaan door uw bedrijfsbeheerder, u kunt dit niet terzijde schuiven.

Druk op de knop Opslaan en herhaal deze stappen voor alle tijdsblokken en uw standaardsjabloon is klaar voor gebruik.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen