Video: algemene informatie en eerste problemen oplossen

Uw apparatuur testen

Om er zeker van te zijn dat zowel audio als video operationeel zijn op skedify.video, voert u een testoproep uit op https://meet.skedify.video/webapp/conference/test_call.

Specifieke apparatuur selecteren

Beschikt u over meerdere camera's en wilt u een specifiek apparaat gebruiken voor uw gesprekken? U selecteert dit in het bedieningsmenu van skedify.video.  Klik op de drie puntjes naast uw naam om dit menu te openen.  Lees 'Hoe selecteer ik een specifiek video- of audioapparaat in skedify.video?' voor meer informatie.

Problemen oplossen – eerste stappen

Ondervindt u problemen om met uw camera te werken?

  • Zorg ervoor dat geen enkele andere applicatie (zoals Skype, FaceTime ...) tezelfdertijd van het videoapparaat gebruikmaakt.
  • Test of uw camera naar behoren werkt in die applicaties.  Vergeet na deze test niet de applicatie goed af te sluiten om te voorkomen dat de camera in gebruik blijft.
  • Als u gebruikmaakt van externe videoapparaten (via bluetooth of de USB-poort), zorg er dan voor dat deze juist geïnstalleerd en ingeschakeld zijn, en dat ze ingesteld zijn om als videoapparaat te kunnen worden gebruikt.  Lees de handleiding van de apparatuur om ze juist te installeren.
  • Als u deze (nieuwe) hardware onlangs hebt geïnstalleerd, moet u deze misschien heropstarten om de apparaten naar behoren te activeren. 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen