Uitkomsten definiëren voor uw organisatie

Als organisatie is het aangewezen om de uitkomsten van uw meetings te kunnen definiëren. Dit is handig om inzichten te krijgen in uw business processen en om de effectiviteit van uw afspraken te kunnen meten. Je kan dus de werkelijkheid van een afspraak registreren en de uitkomst ervan opgeven.  Om dit te doen bestaat het concept uitkomsten in Skedify. We leggen u uit hoe hiermee aan de slag te gaan.

Een uitkomst van een meeting kan gedefinieerd worden voor een meeting die is doorgegaan (voltooiing) of een meeting die is geannuleerd (annulatie)


Dit is een proces in 3 stappen:

  1. Het definiëren van uitkomsten
  2. Het maken van een uitkomsten lijst
  3. Deze uitkomstlijst koppelen aan een onderwerp

Het definiëren van uitkomsten

Een afspraak heeft een bepaalde uitkomst. Het kan zijn dat er  bijvoorbeeld een actie noodzakelijk is of dat er een commerciële actie is uit voortgevloeid. Deze uitkomsten zijn aanpasbaar voor uw organisatie en u heeft hier zelf controle over.  


1. Toevoegen van een uitkomst


Via beheer organisatie > uitkomsten > uitkomst toevoegen
U moet kiezen of deze uitkomst geldt voor een voltooide meeting of een annulatie van een meeting en slaat deze nieuwe uitkomst op. De uitkomsten moeten gekoppeld worden aan een uitkomstlijst (zie verder)

2020-10-15_14_37_22-Uitkomsten_defini_ren_voor_uw_organisatie___Skedify.jpg

2. Het maken van een uitkomstenlijst

Wanneer u een aantal uitkomsten heeft gemaakt kan u deze, voor het gemak van de eindgebruiker groeperen in een uitkomstlijst. 
2020-10-15_14_37_48-Uitkomsten_defini_ren_voor_uw_organisatie___Skedify.jpg

U klikt op 
Uitkomstlijst toevoegen en kiest of dit een uitkomstlijst is voor voltooiing van een afspraak of deze geldt voor de annulatie van een afspraak en geeft deze een naam.
2020-10-15_14_38_34-Uitkomsten_defini_ren_voor_uw_organisatie___Skedify.jpg

Wanneer u een naam heeft gegeven en de wijzingen heeft opgeslagen, keert u terug naar de uitkomsten om de lijst op te vullen door "Uitkomsten aanpassen te selecteren"
2020-10-15_14_38_52-Uitkomsten_defini_ren_voor_uw_organisatie___Skedify.jpg

3. Uitkomstlijst koppelen aan een onderwerp

In het overzicht van een onderwerp moet u nu een uitkomstlijst die relevant is voor het gekozen onderwerp selecteren. Er zijn 3 acties uit te voeren. 
Let er op dat de uitkomst lijst voor annulatie door de klant, ook aan de klant wordt getoond wanneer die zelf zijn meeting annuleert.

2020-10-15_14_39_09-Uitkomsten_defini_ren_voor_uw_organisatie___Skedify.jpg

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen